Nätfjärilar

Här visar vi samma bilder som finns i broschyren. När du tror att du hittat den fjäril du söker kan du bara klicka på bilden så kommer du till en sida med fler bilder och information om just den fjärilen. Här bland nätfjärilarna har vi lagt till en art som kanske går att återfinna i Östergötland. Det gäller kovetenätfjäril. Var det fel fjäril använder du bara bakåt knappen i din webbläsare eller klickar på gruppnamnet här brevid.
Hökblomster-nätfjäril

Melitaea cinxia

Veronikanätfjäril

Melitaea britomartis

Grobladsnätfjäril

Melitaea athalia

Kovetenätfjäril

Melitaea diamina