Vitgräsfjäril
Lasiommata maera

Vingbredd 42-50 mm. Flyger tämligen allmänt på steniga hyggen och betesmarker. Lik berggräsfjäril men saknar de mörka tvärstrimmorna på översidans framvingar. Är också större än berggräsfjäril och flyger senare. Har en kraftfull flykt och vilar ofta sittande på någon sten. Honan har mer utbredda orange markeringar nedanför ögonfläcken på framvingen. Flygtid mitten av juni-aug. Larven lever på olika gräsarter.
Framsida av Vitgräsfjäril (hane) Baksida av Vitgräsfjäril