Violettkantad guldvinge RR

Lycaena hippothoe

Vingbredd 23-35 mm. Fjärilen kan i vissa trakter vara tämligen allmän på fuktiga ängs- och hagmarker. Hanen känns lätt igen på de violettskimrande kanterna på översidan. En god flygare som ofta återvänder till samma plats för att sola sig. Flygtid juni-juli. Larven lever på syror, ormrot och pilört.

Framsida av Violettkantad guldvinge Hane Baksida av Violettkantad guldvinge Hane
Framsida av Violettkantad guldvinge Hona Baksida av Violettkantad guldvinge Hona