Vitfläckig guldvinge

Lycaena virgaureae

Vingbredd 26-32 mm. Flyger tämligen allmänt på blomrika marker. Mycket vacker och nästan självlysande där den brukar sitta och sola sig. Är en mycket god flygare som förflyttar sig snabbt när den blir störd. Flygtid juli-aug. Larven lever på syror. Honan är lika stor och flyger på samma sätt som hanen. Honan lever ett mer undanskymt liv och syns inte lika ofta som hanen. Liknar liten guldvinge och honan av violettkantad guldvinge men skiljs från dem på de vita fläckarna på bakvingens undersida.

Framsida av Vitfläckig guldvinge Hane Baksida av Vitfläckig guldvinge Hane
Framsida av Vitfläckig guldvinge Hona Baksida av Vitfläckig guldvinge Hona
Vitfläckig guldvinge (hane i naturen)