Kontakta webansvarig

Meny:

Trollsländeaktiviteter 2011

 

Under 2011 anordnar Entomologiska Föreningen Östergötland liksom tidigare år flera kurser riktade till deltagarna i trollsländeprojektet där man lär sig inventera och artbestämma trollsländor. Dessutom blir det en exkursion. Nedan listas de organiserade trollsländeaktiviteter som genomförs under året.

 

Sön 17/4: Kick-off Projekt Trollsländor i Östergötland

För information och inspiration inför fältsäsongen 2010 bjuds deltagarna i Projekt Trollsländor i Östergötland in till en kick-off. Naturcentrum 17.00. Linda Strand, projektledare för trollsländeprojektet i Skåne, gästar oss. Vi bjuder på smörgåstårta! Anmälan senast onsdag 13 april. Info och anmälan: Tommy Karlsson, tel. 013-13 66 94, 070-605 62 61, tommy.karlsson@bredband.net

 

Lör 21/5 och Lör 28/5: Trollsländekurser

Kurser riktade till deltagare i Projekt Trollsländor i Östergötland. Vi besöker några olika vattenmiljöer och går igenom hur man inventerar och artbestämmer trollsländor. Tag med matsäck och gummistövlar! Anmälan senast onsdag18 respektive 25 maj. Samling: Naturcentrum 09.00 för samåkning och hemfärd ca 15.30. Info och anmälan: Tommy Karlsson, tel. 013-13 66 94, 070-605 62 61, tommy.karlsson@bredband.net

 

Sön 14/8: Trollsländexkursion

Vi besöker några olika vattenmiljöer i en av Projekt Trollsländor i Östergötlands ”obokadeinventeringsrutor. Ta med matsäck och gummistövlar! Anmälan senast torsdagen 11 augusti. Samling: Naturcentrum 09.00 för samåkning och hemfärd ca 16.00. Info och anmälan: Tommy Karlsson, tel. 013-13 66 94, 070-605 62 61, tommy.karlsson@bredband.net

 

 

[www.ostgotaentomologerna.se] [Föreningsinfo] [Trollsländor i Östergötland] [Aktiviteter 2011] [Kontaktpersoner] [Bokade Rutor] [inventeringshanledning] [artbestämningstips] [Fältblankett] [Årsrapport 2010] [Årsrapport 2009] [Årsrapport 2008] [Entomologisk Tidskrift] [Fjärilar i Östergötland] [Relaterade Länkar]