Kontakta webansvarig

Meny:

http://www.sef.nu/et/et.htm

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening

Tidskriften grundades år 1880. Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten och översikts-artiklar i entomologi. Tidskriften utkommer tre gånger om året och en volym omfattar ca 180 sidor.

Det är synnerligen angeläget att du som entomolog prenumererar på tidskriften. Om inte antalet prenumeranter ökar kraftigt, kommer den troligen att läggas ned. Detta vore en katastrof för entomologin i Sverige eftersom den är det enda riksforum för svensk entomologi som finns. Tidskriften har på senare år också förändrats, så till vida att den numera är en blandtidskrift med både vetenskapliga artiklar och sådana med mera populärt innehåll. Naturvård med entomologiska förtecken är numera en viktig del av tidskriften utbud. Kom gärna på föreningsmötena, då vi ofta har med tidskriften, så kan du själv bilda dig en uppfattning om det kan vara något för just dig.

Privatpersoner i Sverige prenumererar på tidskriften för 260 kr/år. Prenumerationsavgiften betalas in till Entomologisk Tidskrift Prenumeration pg 6 60 47 - 2. Prenumerationskontor med distributionsansvar: Niklas Jönsson, Sveriges Entomologiska Förening, Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för entomologi, Box 50007, 104 05 Stockholm, e-mail: pren@sef.nu


Redaktion:

Huvudredaktör

Mats Jonsell
Department of Entomology, SLU
Box 7044
750 07 Uppsala
Tel: 018-67 28 76, fax: 018-67 28 90
E-mail: mats.jonsell@entom.slu.se

 
Redaktionskommitté:

G√∂ran Andersson, M√∂lndal. Tel: 031- 27 25 57,  775 24 20.
Ola Atlegrim, Ume√•. Tel: 090 ‚Äď 18 65 26, 786 58 58.
Ragnar Hall, Uppsala. Tel: 018 ‚Äď 40 22 58, 67 19 77.
Håkan Ljungberg, Eslöv. Tel: 046-15 71 67, 222 78 88.
Nils Ryrholm, Uppsala. Tel: 018- 46 06 66.
Mikael Sörensson, Lund. Tel: 046- 15 15 97, 222 78 02 .

 

[www.ostgotaentomologerna.se] [F√∂reningsinfo] [Trollsl√§ndor i √Ėsterg√∂tland] [Entomologisk Tidskrift] [Fj√§rilar i √Ėsterg√∂tland] [Relaterade L√§nkar]