Kontakta webansvarig

Meny:

Vår förenings syfte är att samla naturintresserade människor som tycker att insekter verkar spännande, till gemenskap och ömsesidigt utbyte av erfarenheter och upplevelser i insekternas värld.

Den är öppen för alla åldrar och det behövs inga förkunskaper för att gå med i föreningen.
 
Föreningen bildades 1984 genom att bl a Ulf Karlström, Ulrik Lohm, Anders Göthberg och Jan Landin beslöt bilda en styrelse. Verksamheten har årligen bestått av 6-8 föredrag under vår och höst samt 1-3 exkursioner under sommaren.

På senare år har föreningen påbörjat ett antal inventeringar av hotade insekter bl a apollofjäril och trumgräshoppa och vissa speciella miljöer som t ex. skärgården. Under 2003 startade föreningen en stor inventering där vi med allmänhetens hjälp ska inventera hela Östergötland på dagflygande storfjärilar.

Förutom ovanstående aktiviteter engagerar sig föreningen också i aktuella naturvårdsfrågor. 

En gång om året utkommer ett medlemsblad med program, rapporter, artiklar och aktuella frågor om föreningen och entomologin i Östergötland.

Föreningen samordnar också inköp och förmedlar viss entomologisk utrustning såsom håvar, spännbräden, lådor, nålar, uppklistringslappar, rör, litteratur m m.

Antalet medlemmar är 111. Medlemsavgiften är 100 kr och 50 kr för medlemmar under 18 år som sätts in på föreningens postgiro-nr: 4 96 34 59 - 5.
 

Catocala Promissa, 2/8-2005 Ljungsjön Ög,
Foto: Jonas Waldeck

[www.ostgotaentomologerna.se] [Föreningsinfo] [Sammansättning] [EFÖ Program 2014] [Postadress & tel] [NaturCentrum] [Trollsländor i Östergötland] [Fjärilar i Östergötland] [Relaterade Länkar]