Kalender

Apr
23
sön
Ekskalbaggskurs i Västervik – för nybörjare, med fokus på naturvårdsarter och ekologi @ Tallebo gård
Apr 23 kl. 10:00 – 18:00

Både inomhuspass (teori) och utomhuspass (praktik) med följande innehåll:

1. Grundläggande ekologi med fokus på träd och insekter med exempel gällande ek och till ek knutna skalbaggar

2. Grundläggande insektskunskap med fokus på skalbaggar

3. Naturvårdsarter, dvs arter som nyttjas i art- och biotopbevarande. Även här fokuserar vi på till ek knutna skalbaggar

4. Hur hittar man till ek knutna naturvårdsarter bland skalbaggar? Fällor, frisök, insektsgnag etc.

5. Fältbesök till ekmiljöer där vi tittar på ekar mm

6. Uppsättning av fällor, sållning av förna etc

Mat: Förmiddagsfika ingår men ta med lunch och eftermiddagsfika

Pris: Gratis

OBS! Detta kan betraktas som en ”spontanaktivitet”, dvs ingår inte i EFÖ:s program.

Jun
6
tis
Hoppspindelexkursion till Småland
Jun 6 heldag

Vi gör en heldagsutflykt för att söka den ovanliga spjuthoppspindeln (Pellenes lapponicus) som trivs i tallar kring sandtaget i Slättö Sand. I juni bör det gå att hitta vuxna individer.

På hemvägen åker de som vill  till en mur utanför Vetlanda där det har hittats stenhoppspindel (Neon robustus).

Detta är en ”spontanaktivitet”, dvs ingår inte i EFÖ:s program. Däremot är det en del av ett projekt att samla bilder till en svensk hoppspindelbok. Ju fler som följer med desto troligare är det att vi hittar både honor och hanar. Välkommen att kontakta Gabriella vid intresse.

Jul
2
sön
Exkursion till Vagnsmossen, Norrköping @ Naturcentrum, Trädgårdsföreningen, Linköping
Jul 2 kl. 09:00 – 16:00

Våtmarker är generellt dåligt undersökta inom flera områden men också avseende småkryp. Vagnsmossen har speciella egenskaper som kan generera intressanta fynd.

Tag med matsäck och lämpliga kläder för våtmarker. Samling vid Naturcentrum för samåkning kl 9.

Anmälan till kontaktpersonen senast 29/6.

Jul
30
sön
Småkrypens dag vid Naturum Tåkern @ Naturum Tåkern, Glänås
Jul 30 kl. 10:00 – 15:00

Guidning och stationer med flera medverkande från Entomologiska Föreningen Östergötland.

Samarbete med Naturum Tåkern. Se Naturums hemsida för mer information.

Aug
4
fre
Svenska entomologmötet på Gotland @ Gotland
Aug 4 – Aug 6 heldag

Sveriges entomologiska förening lägger upp aktuell information om årets stora samling på sin hemsida.

Okt
1
sön
Snäckor, sniglar och musslor i Östergötland @ Naturcentrum, Trädgårdsföreningen, Linköping
Okt 1 kl. 17:00

Vår medlem Jonas Roth har studerat snäckor i många år och ikväll kommer han ge en artöversikt över den östgötska blötdjursfaunan.

Fika till självkostnadspris.

Nov
12
sön
Vad är det som är så kul med skinnbaggar? @ Naturcentrum, Trädgårdsföreningen, Linköping
Nov 12 kl. 17:00

Ruth Hobro tillhör toppskiktet bland landets skinnbaggekännare. Kom och fascineras över denna intressanta djurgrupp.

Fika till självkostnadspris.

 

Dec
10
sön
Luciafika med bildvisning
Dec 10 kl. 17:00

Ikväll är alla välkomna att berätta om fynd, visa bilder, intressanta hemsidor, m.m.

Vi bjuder på fika.

Insekter & småkryp