Gå till innehåll

Stipendiefond

Nu har Entomologiska föreningen öppnat en stipendiefond. Ni kan ladda ner och spara stipendiefonden som pdf med länken nedan.

EFÖs Stipendiefond

Kriterier för Entomologiska Föreningen Östergötlands stipendiefond.

Under senhösten 2016 beslutade Entomologiska Föreningen Östergötland att inrätta ett stipendium för studier av ryggradslösa djur i Östergötland. Nedan följer kriterier för detta stipendium.

 • Beslut att dela ut medel tas årligen av en stipendiekommitté underställd styrelsen för Entomologiska Föreningen Östergötland
 • Medel delas ut även till fleråriga projekt men utdelning o beslut ett år i taget
 • Maximalt fördelas 10 000 kr/år till ett eller flera projekt
 • Ansökan görs på en ansökningsblankett som finns på EFÖ:s hemsida, men för 2018 godtas en fri ansökan innan blankett ordnats
 • Stipendium ges för studier av insekter, spindeldjur och landsnäckor i landskapet Östergötland
 • Alla är välkomna att lämna in en ansökan
 • Grundprincipen är att medlen ska användas till resor, logi, material och artbestämning
 • I ansökan anges om sökanden också sökt andra medel
 • Ansökan ska innehålla enkel projektplan, metodik o budget
 • Redovisning med artlista och artbestämt material ska rapporteras i artportalen, samt om så önskas, en populär framställning på vår hemsida
 • Ansökan senast den 31 mars 2018.
 • Beslut senast den 15 april 2018.
 • Ansökan ska inlämnas/skickas till Björn Ström, Åbylundsgatan 36, Linköping

Entomologiska Föreningen Östergötlands styrelse
April 2017