Gå till innehåll

Trots att vi nu är inne på det fjärde (!) året av fem inom projektet så bar det den 6 juni 2021 av mot Söderköpings outforskade trakter för blott den andra gången i ordningen när det kommer till exkursioner inriktade på bärfisar. Ofördelaktigt väder och det dära viruset har satt stopp i maskineriet, men denna härligt varma nationaldag samlades i alla fall sex tappra själar för att besöka två 0-rutor i projektet med förhoppningar om spännande arter.

Två lokaler var rekade via ortofoto samt sökningar på tidigare fynd av intressanta insekter. Jag rör mig själv sällan i Söderköpings kommun så värst mycket om det inte är via jobbet, men då jag i princip alltid stöter på roliga arter och givande miljöer så kändes dagen på förhand lovande.

Första stoppet förlades strax öster om Skåra, i vacker mellanbygd med varierande mängd bryn, mindre hällmarker i odlingslandskap samt en del ruderatmark utmed vägarna. Just de intressanta bärfisfynden uteblev något, men vi skrapade ändå ihop totalt 10 vanliga arter på kort tid. Desto roligare var dock 2 ex av prickig flinkspindel (Phrurolithus minimus), rödlistad som VU och väldigt sällsynt i Östergötland! Det var Monika som dängde, såklart.

Prickig flinkspindel (Phrurolithus minimus). Foto: Monika Sunhede.

Vid lunch begav vi oss sedan vidare mot nästa ruta där ytterligare eskapader planerades äga rum, och jag hann knappt stiga ur bilen innan en skalbagge flög förbi mig i ögonvrån. Jag minns tydligt att jag tänkte "ytterligare en röd Cantharidae", men trots detta så fångade jag instinktivt krypet i flykten och kikade mer noggrant. Det visade sig vara en rödvingad kapuschongbagge (Bostrichus capucinus), även den rödlistad som VU och blott det tredje fyndet i kommunen, det första sedan 1957 då Gustav Wängsjö fann arten i samma trakter. Hazaa!

I alla fall - bärfisar var det ja, eller letade vi bara annat? Nej då! Den här lokalen, sydväst om Kolbo, bjöd på en större variation av miljöer och desto roligare fynd. En mindre rovbärfis i brynet vid våtmarken, en violbärfis på hällmarkerna i den gamla betesmarken, en mörkstreckad spetsnäsa i brynmiljöerna och en mörk markbärfis i ett fuktstråk i en glänta. En grön enbärfis inmundigade enbär för fullt i ett av brynen också. Succé! Många roliga och vackra arter, vissa lite ovanligare än andra, vilket gjorde att dagen ändå inte kändes helt förgäves. Totalt noterade vi 14 arter i rutan på kort tid, vilket får ses som godkänt.

Mindre rovbärfis (Rhacognathus punctatus) - vanlig art i brynmiljöer vid våtmarker, myrar och mossar.

Inte ens den alltid så enträget långsamma, sega och oförlåtande "helgen är slut nu ska alla hem"-kön genom Söderköping gjorde mig irriterad denna dag, så nöjd var jag i bilen hem 🙂

Skinnbaggar (Heteroptera) var en period det jag fascinerades mest av, inte minst pga deras hemimetabola utveckling kontra skalbaggarnas holometabola. Med enbart 625 bofasta arter i Sverige är det en behändig artgrupp med en hel del kluriga artkomplex och utmanande bestämningar. Vare sig man vill eller inte (det vill man) så ligger de där i håven eller på slagskärmen när man är ute och inventerar, så varför inte ta en extra kik? I och med mitt arbete med Bärfisprojektet så måste jag ju hålla koll på åtminstone 53 av dem - kan lika gärna ta mig an de övriga ca 570 arterna också!

Cydnidae - Tornbensskinnbaggar
Mårataggbening (Legnotus picipes, LC)
1 ex, slaghåvad, torräng, Trafikplats Ryd, 2020-04-22.
Innan vi drog igång Bärfisprojektet så fanns det i Artportalen inga noterade fynd av arten och C-C. Coulianos hade ej noterat den i Ög i landskapskatalogen från 1976. Den är dock sannolikt något förbisedd (eventuell spridning norrut de senaste decennierna kan jag inte kommentera) och har sedan 2018 nu noterats på ett flertal ställen i landskapet med 17 fynd. En liten men karakteristisk art, något lik vitbrämad taggbening (Legnotus limbosus) men under lupp lätt skild via ett flertal tydliga karaktärer. Mårataggbening är något av en signalart så jag blev inte förvånad att finna den på torrängen vid Trafikplats Ryd, en av mina favoritlokaler i Linköping. Lyckades göra ytterligare två fynd av arten under året - en härlig bekantskap! Slag- eller skraphåva på torra, sandiga marker med måror, alternativt sålla bland dem, så kommer du säkerligen finna någon nästa år.

Mårataggbening på måra! Så otroligt vacker. Foto: Monika Sunhede.

Större taggbening (Sehirus morio, LC)
Flera ex, födosökande på oxtunga, Lönsås grustag, 2020-05-29.
En stor och vacker bärfis med sina ljust vita vingmembran i kontrast med den i övrigt svarta kroppen gör den till något av en favorit. Sin storlek till trots får den anses smått förbisedd och det finns idag 17 fynd i Ög på Artportalen, det tidigaste från 2016. Arten är dock noterad i landskapskatalogen från 1976 och det finns garanterat fler lokaler att finna. Då jag ombad folk leta specifikt efter den på oxtunga under försommaren så damp med ens 6 nya fynd upp och arten är inte så ovanlig som man kan tro. Grustag, torrmarker och vägkanter med oxtunga - där har man sin chans! Ibland i blomställningen, födosökandes, dock desto mer ofta under bladrosetten och på marken runt stambasen. Håll dock utkik efter den mindre taggbeningen som är förrädiskt lik - mät dem alltid, kolla membran och bronsglans.

Tvåfläckig taggbening (Adomerus biguttatus, LC) - 9e fyndet i Ög på AP
1 ex, frispringande, hygge, Norra Trollfall, 2020-07-31.
Det här är märkligt. Noterad i landskapskatalogen, men inga fynd i AP fören projektet kom igång, nu uppe i 10 fynd totalt i landskapet. Ovanlig, skulle man  kunna tro, men icke! Arten är mer knuten till skogliga miljöer där man sällan letar bärfisar, men jag är övertygad om att den ändå är tämligen allmän. Otroligt vacker och omisskännlig art som är en av de vackraste bärfisarna tycker jag, hoppas vi hittar fler de kommande åren!

Pentatomidae - Bärfisar
Jallabärfis (Jalla dumosa, LC) - 15e fyndet i Ög på AP
1 ex, slaghåvning, ljunghed/naturbetesmark, Godegård, 2020-08-07.
Andra gången jag lyckades hitta min favoritbärfis! På en något igenvuxen naturbetesmark i norra delarna av Motala kommun, på en gammal trumgräshoppa-lokal, lyckades jag slaghåva fram en imago. I håven låg även en nymf i femte stadiet av mörk markbärfis (Sciocoris umbrinus) - vilken dag! Jag fortsatte håva ett bra tag till i hopp om fler individer men lyckades inte hitta någon av arterna igen. Lokalen genererade dock trevliga fynd av röd örtlöpare (Lebia cruxminor), Capsodes gothicus (6e lokalen i Ög) och en tvåvinge ni får läsa mer om i mitt inlägg om årets Diptera. Jallabärfis är en god signalart och 13/15 fynd på Artportalen är från projekttiden. En något otypisk lokal, men i litteraturen anges att den kan gå på ljunghedar, vilket lokalen nästan kändes som på sina ställen.

KUNGEN! Eller, drottningen i det här fallet - en äggstinn hona.

Tingidae - Nätvingar
Acalypta marginata (LC) - 1a fyndet i Ög på AP, noterad i landskapskatalogen (1976)
1 ex, skraphåvad, naturbetesmark, Slefringe, 2020-04-26.
Nätvingar (Tingidae) får jag aldrig nog av. Stöter inte på dem så ofta men blir alltid glad när det händer. I våras skraphåvade jag fram en Acalypta som jag inte bestämde fören i december - men den som väntar på något gott! En av de minsta arterna i släktet, något långsmal och med tydliga horn i pannan. Mycket kul!

Reduviidae - Rovskinnbaggar
Coranus aethiops (LC) - 5e fyndet i Ög, 2a lokalen
Många ex, vilande, Häradskär, 2020-09-13.
Häftig art med bara 29 fynd i hela landet och den är inte ens med i landskapskatalogen från 1976. Sannolikt något förbisedd och möjligen så hade man inte koll på den förr? Anses i Storbritannien vara en postglacial relikt, man upptäckte den i äldre material från 70- och 90-talet så sent som 2014. Föredrar fuktigare lokaler verkar det som, jag fann mina exemplar strax utanför ett alkärr i skärgården, under Verbascum. Håll koll efter den bland mossar och myrar och våtmarker!

Rovskinnbaggarna är bra mäktiga!

Rhyparochromidae - Markskinnbaggar
Graptopeltus lynceus (LC) - 3e fyndet i Ög på AP
1 ex, frispringande, grustag, Yxnerum, 2020-05-24.
En hel familj vars fyndbild jag tror är lite missvisande då den innehåller många snarlika, bruna och "tråkiga/oansenliga" arter. Kikar man lite närmare så är dock variationen stor och familjen en trevlig bekantskap. Finns bra litteratur (danskarna kan!) och karaktärerna är oftast hyfsat enkla att lära sig. G. lynceus är dock rätt så oansenlig, det får jag väl erkänna...

Plinthisus brevipennis (LC) - 3e fyndet i Ög på AP
1 ex, slaghåvad, igenväxt naturbetesmark, Motala, 2020-05-28.
Garanterat förbisedd - om inte för dess storlek så möjligen för att arten vid en första anblick kan tas för en ung nymf av någon annan art om man finner den som brachypter. Den är dock väldigt lättbestämd och vacker i sin enkelhet.

Miridae - Ängsskinnbaggar
Calocoris roseomaculatus 
(LC) - 6e fyndet i Ög på AP
10 ex, slaghåvade, naturbetesmark, Isberga NR, 2020-06-27.
En art vars frånvaro i Ög på Artportalen förvånar mig något, då den är slående karakteristiskt, relativt stor och återfinns på vanliga växter.

1

Fjärilar är en stor anledning/orsak till att jag började med insekter då jag under mitt Master-projekt vid Linköpings universitet kom att inventera dagfjärilar. En behändig, vacker och relativt enkel grupp arter som jag dock ganska snabbt tröttnade på då det inte finns så många av dem i Östergötland. Lagom till att intresset började vackla så upptäckte jag istället nattfjärilarna och insåg då vilken otrolig mångfald vi har omkring oss, överallt. Jag blev smått begeistrad och än idag känner jag mig som ett barn på julafton var gång nattens fångst ska vittjas ur fjärilsfällan - en känsla ingen annan artgrupp kan ge mig!

AV MIG "INTRESSANTA" FYND AV FJÄRILAR I ÖSTERGÖTLANDS LANDSKAP 2020
Jag har i år inte lyst så mycket som jag hade velat utan merparten av fynden är från dagtid och som sekundära observationer när jag egentligen varit på jakt efter annat. Jag har dock noterat så pass få arter totalt att jag fortfarande dagligen stöter på nya arter - om jag bara bemödar mig med att fotografera dem. Fjärilar är den enda artgrupp jag än så länge inte samlar in - ironiskt då det jämte skalbaggarna förmodligen är den artgrupp flest entomologer samlar - så foton får duga.

Noctuidae - Nattflyn
Kamomillkapuschongfly (Cucullia chamomillae, LC) - 7e fyndet i Ög på AP
1 ex, vilande, betesmark, Valla, Linköping, 2020-04-25.
Ett ibland något svårbestämt släkte med snarlikt grått tecknade imagines, ofta tämligen stora och med imponerande "kapuschong". Larverna är desto mer färggranna i många fall. Den här hittades av en vän som var snäll nog att informera mig omgående, så jag sprang som en tok i ca 3 km för att hinna fram innan den lyfte.

Kamomillkapuschonfly (Cucullia chamomillae) - kolla in kalufsen! 
Blågrått kapuschongfly - larverna är nog så vackra!

Choreutidae - Gnidmalar
Björkgnidmal (Choreutis diana, LC) - 1a fyndet i Ög på AP, dock noterat i landskapskatalogen sedan tidigare.
1 ex, vilande, bryn vid grustag, Yxnerum, 2020-05-24.
En tämligen allmän art som verkar gå under radarn för många. Inte överdrivet många fynd i södra Götaland, så det var lite kul ändå! Flera av arterna i familjen är allmänna, så det är inte alltid man orkar besvära sig med att kolla på alla individer i detalj.

ElachistidaeGräsmalar
Mindre silverpunktsgräsmal (Elachista nobilella, LC) - 2a fyndet i Ög på AP
1 ex, slaghåvning, skogsbryn, Tinnerö, 2020-06-03.
Omnämns som tämligen allmän och så må var fallet, men den är inte så vanligt att man stöter på den i fält vilket man kan se på utbredningskartan på AP. Vacker art, stack ut vid första anblick i håven för att vara ett micro. Lever främst på olika gräs.

Nymphaliade - Praktfjärilar
Ängsnätfjäril (Melitaea cinxia, NT) - 3e fyndet i Motala kommun på AP
1 ex, friflygande, naturbetesmark, Fornåsa, 2020-06-11.
En stänkare! Första fyndet i kommunen på 36 år, blott andra lokalen! Jag tror det finns fler lokaler att upptäcka i slättlandskapet mellan Fornåsa och ner mot Mjölby kommun, möjligen något outforskat? Mycket kul fynd då jag trott att det sedan den omfattande landskapsinventeringen skulle vara svårt att göra nya intressanta fynd av dagfjärilar i landskapet, men det går. Årets fynd överlag på den fronten är ju annars den kattunvisslare (Pyrgus alveus, VU) som Kasselstrand och Oldenborg fann uppe i Meltorp i år - ojojoj!!!

Ethmiidae
Ängsrutemal (Ethmia pyrausta, EN) - 2a fyndet i Ög på AP
1 ex, vilande, svämplan utmed vattendrag, Tjällmo, 2020-06-18.
Årets absoluta höjdpunkt sett över alla artgrupper - utan tvekan! Denna smått mytomspunna art med unikt utseende är otroligt svårfunnen även nationellt och jag fick rejält med puls när jag hemmavid artbestämde den från foton. Utbredningskartan är väldigt intressant och det handlar om tämligen lokala uppträdanden. Det är få förunnat att stöta på arten i fält - det var ren och skär tur för min del och ett minne jag länge kommer bära med mig. Är dock bara ledsen att jag inte i fält förstod vad det var så att jag kunde uppmärksamma det för mina kollegor och dela det med dem. Får ta det vid nästa fynd...

Årets fynd fick även bli årets sämsta bild!

Nepticulidae Dvärgmalar
Brudbrödsdvärgmal (Stigmella filipendulae, LC) - 2a fyndet i Ög på AP
1 ex, mina, älggräs, kalkkärr, Motala, 2020-06-29.
En minerare, denna vackert tecknade art går att återfinna på såväl brudbröd som älggräs, bland annat. Sannolikt tämligen förbisedd, ändock ett roligt fynd. Återstår bara att finna imago...

Sesiidae - Glasvingar
Vickerglasvinge (Bembecia ichneumoniformis, NT)
1 ex, slaghåvning, torräng, Malmslätt, 2020-07-02.
Fann arten som ny för lokalen för några år sedan och fick ett återfynd i sommar. En så härligt vacker familj som man lätt kan bekanta sig med mha feromon, men desto roligare att finna i fält med håven!

Coleophoridae - Säckmalar
Såpnejlikesäckmal (Coleophora saponariella, LC) - 3e fyndet i Ög på AP
Flera ex, såpnejlika, vägkant, Kristberg, Motala, 2020-08-04.
Säckmalar är kluriga men roliga små saker där värdväxt är av stor betydelse. Jag stötte på arten tidigare i somras i Småland och höll med ens utkik efter den när jag var åter på jobbet i Motala - och vips så fann jag den inom några dagar! Sannolikt något förbisedd.

Gracillariidae - Styltmalar
Tysklönnstyltmal (Caloptilia rufipennella, LC) - 1a fynder i Ög i AP, dock noterad i landskapskatalogen sedan tidigare.
Flera ex, minor på tysklönn, ädellövdunge, Motala, 2020-10-08.
Minor är alltid spännande, speciellt om det handlar om lite annorlunda värdväxter. Inne i centrala Motala finns ett större bestånd med tysklönn av olika åldrar som jag besökte i jobbsammanhang. Fann de arttypiska minorna efter bara några minuter, en garanterat förbisedd art, även om det såklart inte finns utbredd tysklönn klippt överallt i landskapet.

Notodontidae - Tandspinnare
Fjäderbärare (Ptilophora plumigera, LC)
1 ex, vilande, ljusfälla, trädgård, Åtvidaberg, 2020-11-13.
Fjäderbäraren är en art jag velat se en längre tid. Under en period då fjärilsfångsten är relativt fattig så lyser denna art upp med sin närvaro. Det finns tre tydliga populationer i Sverige, där den östgötska utgör den nordligare spetsen av den sydöstliga populationen. Relativt få fynd i Ög, men då inte alltför många lyser i november så kanske det inte är så konstigt. Fann den vid en lysning på mina föräldrars tomt inne i Åtvidaberg, rikligt med ädellöv i direkt närhet. Hoppas få bekanta mig mer med den kommande år på andra platser i min hemkommun som jag mer och mer återvänder till för entomologiska eskapader.

Till nästa år är jag utrustad med två nya lampor och kommer börja lysa regelbundet på en massa roliga ställen - enbart sömn, sociala förpliktelser och tid kommer sätta stopp. Hoppas nästa år kunna återkomma med en än mer imponerande lista, gärna något nytt landskapsfynd!

Vad har ni gjort för fjärilsfynd i år? 🙂