Gå till innehåll

Om EFÖ

Entomologiska Föreningen i Östergötland (EFÖ) samlar småkrypsintresserade människor för gemenskap och utbyte av erfarenheter och upplevelser i småkrypens värld. Föreningen är öppen för alla åldrar och inga förkunskaper krävs för att gå med i EFÖ.

Föreningen bildades 1984 genom att bl.a. Ulf Karlström, Ulrik Lohm, Anders Göthberg och Jan Landin bildade en styrelse. Verksamheten har årligen bestått av 6-8 föredrag under vår och höst samt 1-3 exkursioner under sommaren. EFÖ arrangerar även barn- och familjevänliga aktiviteter och spontana exkursioner runt om i länet. För fortlöpande information, håll koll på hemsidans kalendarium.

För att befrämja skyddsvärda arter engagerar sig EFÖ i aktuella naturvårdsfrågor. På senare år har EFÖ påbörjat ett antal inventeringar av hotade insekter, bl.a. apollofjäril och trumgräshoppa, och vissa speciella miljöer, bl.a. Östergötlands skärgård. Under 2003 startade föreningen en dagfjärilsinventering för hela Östergötland. 2008 inleddes ett lika omfattande 5-årigt trollsländeprojekt, som 2015 resulterade i boken Östergötlands trollsländor.

Föreningen kan samordna inköp och förmedla viss entomologisk utrustning till medlemmar, såsom håvar, spännbräden, lådor, nålar, uppklistringslappar, insamlingsrör, litteratur, m.m. En gång om året utkommer ett medlemsblad med program, rapporter, artiklar och aktuella frågor om föreningen och entomologin i Östergötland.

EFÖ är medlem i Sveriges Entomologiska Förening (SEF). Alla betalande medlemmar i EFÖ är automatiskt medlemmar i SEF. Vi vill uppmuntra alla medlemmar, såväl som intresserade icke-medlemmar, att även prenumerera på SEF:s tidskrifter: Yrfän och Entomologisk Tidskrift.

Medlemsavgift per år:

  • Vuxen 150 kr
  • Barn (under 18) 75 kr
  • Familj 200 kr

Anmälan skickas eller rings in till föreningens kassör, Björn Ström, och avgiften betalas in på föreningens PG 496 34 59-5.