Gå till innehåll

Medlemskap

Om du bor eller vistas i Östergötland och är intresserad av småkryp, t.ex. insekter, spindlar och blötdjur, är du välkommen att bli medlem i EFÖ.

Medlemsavgift per år:

  • Vuxen 100 kr
  • Barn 50 kr
  • Familj 150 kr

Anmälan skickas eller rings in till föreningens kassör, Björn Ström, och avgiften betalas in på föreningens PG 496 34 59-5.
Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi spar uppgifterna så länge du är medlem. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part.
Personuppgiftsansvarig är styrelsen i EFÖ. Se Organisation. Läs hela våran Dataskyddsförordningen GDPR här.

De medlemsuppgifter vi behöver är namn, postadress, e-post och telefon nr.
Använd gärna hemsidans inloggningsfunktion för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

  1. Ni kan när som helst se era personuppgifter som ni har lämnat till föreningen, under fliken Profil.
  2. Ni kan när som helst ändra på era personuppgifter.
  3. Så länge ni är medlemmar finns era uppgifter kvar.
  4. Beslutar ni att träda ur föreningen raderas alla personuppgifter. Har ni varit medlemmar länge (Sedan starten 1984) kontaktar ni föreningens kassör.

Profil
Dataskyddsförordningen (GDPR) Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen hemsida. https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/