Gå till innehåll

Medlemskap

Om du bor eller vistas i Östergötland och är intresserad av småkryp, t.ex. insekter, spindlar och blötdjur, är du välkommen att bli medlem i EFÖ.

Medlemsavgift per år:

  • Vuxen 150 kr
  • Ungdom (under 25) 75 kr
  • Familj 200 kr

Anmälan skickas eller rings in till föreningens kassör, Björn Ström, och avgiften betalas in på föreningens PG 496 34 59-5.
Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi spar uppgifterna så länge du är medlem. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part.
Personuppgiftsansvarig är styrelsen i EFÖ. Se Organisation. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

De medlemsuppgifter vi behöver är namn, postadress, e-post och telefonnummer.
Använd gärna hemsidans inloggningsfunktion för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

  1. Ni kan när som helst se era personuppgifter som ni har lämnat till föreningen, under fliken Profil.
  2. Ni kan när som helst ändra på era personuppgifter.
  3. Så länge ni är medlemmar finns era uppgifter kvar.
  4. Beslutar ni att träda ur föreningen raderas alla personuppgifter. Har ni varit medlemmar länge (sedan starten 1984) kontaktar ni föreningens kassör.

Profil
Läs mer om dataskyddsförordningen, GDPR, på Datainspektionens webbplats