Gå till innehåll

Stipendiefond

Under senhösten 2016 beslutade Entomologiska Föreningen Östergötland att inrätta ett stipendium för studier av ryggradslösa djur i Östergötland. Nedan följer stipendiets kriterier.

 • Beslut att dela ut medel tas årligen av en stipendiekommitté underställd styrelsen för Entomologiska Föreningen Östergötland
 • Medel delas ut även till fleråriga projekt men utdelning o beslut ett år i taget
 • Maximalt fördelas 5 000 kr/år till ett eller flera projekt
 • Stipendium ges för studier av insekter, spindeldjur och landsnäckor i landskapet Östergötland
 • Alla är välkomna att lämna in en ansökan
 • Grundprincipen är att medlen ska användas till resor, logi, material och artbestämning
 • I ansökan anges om sökanden också sökt andra medel
 • Ansökan ska innehålla enkel projektplan, metodik o budget
 • Redovisning med artlista och artbestämt material ska rapporteras i artportalen, samt om så önskas, en populär framställning på vår hemsida
 • Ansökan senast sista februari varje år.
 • Beslut senast den sista mars varje år.
 • Ansökan ska inlämnas/skickas till Björn Ström, Åbylundsgatan 36, Linköping